Brexit: Jongeren hebben de toekomst

Math Teeuwen

Volgens Caroline de Gruyter in NRC zijn de meeste jongeren tot 35 jaar positief over de EU. Vele Europese jongeren hebben interesse in de EU en staan positief tegenover de EU. Ze zien de zegeningen van vrij verkeer, de euro, vrede en democratie. Ze hebben een inspirerend toekomstbeeld van de EU. Viktor Frank die diverse concentratiekampen overleefde schreef in zijn geweldige boek ‘De zin van het bestaan’: “Een gevangene die niet langer in de toekomst geloofde – zijn toekomst – was ter dode gedoemd. Met het verlies van zijn geloof in de toekomst verloor hij tevens zijn geestelijk houvast. Anti-EU denkers hebben angst voor een Europese toekomst, hebben angst voor de vrijheid om zelf te kiezen voor een krachtig Europa en worden voer voor populisten die hun pseudo-houvast bieden.
De historie van 1940-1945 heeft uitgewezen tot welke catastrofes het aanlopen achter zogenaamde leiders kan leiden. Gelukkig komt er een generatie jongeren aan die onze toekomst van schitterende impulsen gaat voorzien!

Foto credits: "Britain Stronger In campaign" by Jim Killock is licensed under CC BY 2.0

Andere artikelen van deze spreker