City- en Regiomarketing zijn weer hot!

Frans Boekema

Het “op de kaart zetten” van gemeenten en regio’s is weer steeds meer in zwang  getuige de vele (nieuwe) slogans en campagnes.”IAMsterdam”, “Beleef Friesland”, “Trots op Oss” en “Eindhoven leading in Technology” en vele andere varianten komen we op tal van manieren in de media tegen. Daar is op zich niks mis mee. Toch moet ik heel vaak vaststellen dat de professionaliteit nogal eens te wensen overlaat. Niet zelden is de onderbouwing van de campagne onvoldoende gebaseerd op degelijk onderzoek. Een veel voorkomend euvel is voorts dat er geen duidelijke doelgroep is gedefinieerd, waardoor er als het ware maar lukraak beleid wordt gevoerd. Met zo’n onduidelijke campagne is het maar moeilijk om ook daadwerkelijk succes te boeken.

Wat je ook veel te vaak tegenkomt is een marketing campagne met een veel te brede doelgroep, of nog anders gesteld, met een doelgroep waar nagenoeg “alles en iedereen” onder geschaard kan worden. Bij dergelijke marketingcampagnes kan men vooraf al vaststellen dat de beoogde doelstellingen niet haalbaar zullen zijn. In feite is een juiste aanpak simpel; Maak allereerst duidelijk binnen welke randvoorwaarden de marketingcampagne gevoerd kan worden (politieke, beleidsmatige en financiële ruimte), kies een duidelijke doelgroep en bepaal de (marketing)strategie die noodzakelijk is. Werk deze uit naar concrete projectplannen en zorg voor een PROFESSIONELE communicatie. Koppel regelmatig terug om zo nodig bij te kunnen sturen en effecten te meten. Het specialistische karakter van de marketing aanpak maakt het noodzakelijk om de juiste kennis en expertise in te schakelen. Vaak zijn deze niet op adequaat niveau aanwezig binnen de eigen organisatie. Het inhuren van goede ondersteuning voor onderzoek en advisering kan veel problemen helpen voorkomen en meer kans bieden op daadwerkelijke en aansprekende resultaten. Meer dan ooit geldt ook hier; bezint eer ge begint. Bundel de krachten en zoek de meerwaarde door ondersteuning met externe analytische en creatieve denkkracht.

Onder het motto “ken je eigen plaats” kan een professionele city-en regiomarketing een doorslaggevende rol spelen bij het ONDERSCHEIDEND op de kaart zetten van een gemeente (en/of regio) binnen het speelveld van de huidige 415 gemeenten die ons land momenteel telt. Wat mij betreft geldt dus; en nu aan de slag met professionele city- en regiomarketing!