Spreker: De horizontale revolutie

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. De veranderingen die zichtbaar werden tijdens de kredietcrisis van 2008 zijn niet meer terug te draaien. Een economische en maatschappelijke revolutie van deze orde hebben we nog nooit eerder meegemaakt. De signalen worden nog niet door iedereen herkent, maar langzaam dringt het besef door bij managers, bestuurders en leiders dat de oude, strikt rationele, benadering van organisatie- of maatschappelijke vraagstukken niet meer afdoende is.
We komen uit een verticale maatschappij waarin het groot-groter-grootst-principe overheerste en op elk gebied torenhoog gebouwd en gestapeld werd.

Deze hoge toren is nu aan het kantelen: het bovenste blokje dat naar beneden viel veroorzaakte de kredietcrisis, de volgende de economische crisis, toen de vastgoedcrisis, nu de eurocrisis. Hoe hoger de blokjes van de toren, hoe harder ze zijn gevallen. Uiteindelijk zullen alle blokjes naast en door elkaar – horizontaal – op de grond liggen. De komende jaren worden heftig en turbulent omdat er geen houvast meer is vanuit het oude verticale denken. Organisaties en overheden moeten nieuwe antwoorden vinden om de samenleving aan te sturen en een duurzame brede basis te leggen waarop in de toekomst voorzichtig weer in de hoogte gebouwd kan worden. Dit herstel kan alleen van binnenuit komen. Daarvoor is het noodzakelijk om onderstromen te herkennen en te benutten.

De kosmos laat deze onderstroom op overduidelijke wijze aan ons zien. Wie daar zicht op heeft kan de revolutie versnellen en verzachten. Het woord ‘revolutie’ komt oorspronkelijk zelfs uit de astronomie en betekent letterlijk: omwenteling van hemellichamen. Pas veel later wordt het ook gebruikt in de huidige betekenis van ‘plotselinge ommekeer’.

Het is fascinerend om te ontdekken hoeveel zekerheden de bewegingen aan de hemel verschaffen zowel op micro-, meso- als macroniveau.
Ik geef u met veel plezier een blik op deze eeuwenlange (duurzame!) dimensie en leidt u van oude wijsheden naar nieuwe inzichten.