Spreker: De succesfactor

De indrukwekkende overwinningsspeech van Barack Obama, de onweerstaanbare uitstraling van Máxima, de onbesproken genialiteit van Steve Jobs, wat is de succesfactor? De overwinningsspeech van Obama kwam binnen, omdat het over ú ging, over de (mogelijke) inwoners van Amerika, zwart of wit, moslim of christen, Chinees of Latino. Concreet zin-

tuiglijk taalgebruik, dat ons allen aanspreekt. De altijd prominent aanwezige glimlach van Máxima met ontwapenend eerlijke oogopslag (let op,  altijd met grotere pupillen): dat ontwapent u ook en laat haar binnenkomen. De focus van Steve Jobs, het complexe zo eenvoudig mogelijk willen bieden, voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk, dus ook voor u, dat bepaalde zijn succes.

Dáár gaat het om, zonder drempels en barrières, onvoorwaardelijk kunnen binnenkomen, dat bepaalt succes. En dat succes wordt bepaald door de communicatiewijze, verbaal en non-verbaal, die elkaar versterken. Yes we can van Barack Obama, de tranen van Máxima bij haar huwelijk met prins Willem-Alexander, de vinger op de kin van Steve Jobs (de denker), ze staan allen in uw geheugen gegrift.

Bewust zijn van je communicatiewijze, dat vergroot je overtuigingskracht. Van het eerste oogcontact, de eerste handdruk tot de eerste verbale boodschap. Blijft u de mensen bij? Krijgt u de followers die u wil? Behaalt u het door u beoogde succes?

Désirée Bastin van Bastin & Partners maakt u bewust van uw communicatiewijze en helpt u uw succesfactor te vergroten.