Dwangflex

Alex Klein

Flexibiliteit is een ‘must’; iedere ondernemer moet in staat zijn om op te schalen als de markt daarom vraagt en neer te schalen als de economie dat dicteert. Het is maar de vraag of de Nederlander en haar politiek dit wel begrijpt.

Afgelopen zaterdag zat vicepremier Asscher bij Nieuwsuur. Het was bewonderenswaardig te zien hoe hij vasthield aan zijn ideologie, het was evenveel betreurenswaardig om te zien hoe ver deze minister afstaat van de nieuwe werkelijkheid. En maar vasthouden aan het principe dat personeel na twee jaar in vaste dienst moet komen, waardoor ondernemers de risico’s moeten dragen als het personeel haar motivatie verliest respectievelijk wanneer de klanten opnieuw besluiten hun portemonnee dicht te houden.

Groei of doei?
Een baan voor het leven is veranderd in een baan voor heel even! Voor de vastgeroeste generatie misschien een angstbeeld, voor de generaties van de toekomst een beeld vol beloften. Als je mee wilt en kunt doen, als je gewend en in staat bent om te veranderen, biedt deze flexibiliteit de mogelijkheid om snel te groeien, veel te leren en gemakkelijk de leukste banen te bemachtigen.

Voor de ‘labbekakken’  binnen onze samenleving zal het echter een stuk zwaarder worden. Ondernemers moeten u niet, de overheid kort op uw subsidies en uitkeringen en de maatschappij zal meer en meer roepen om een actieve deelname. Dit noemen we de participatiesamenleving;: iedereen draagt zijn steentje bij en iedereen draagt zijn eigen steen. Verwacht minder van de overheid en weet dat de mensen om u heen iets voor u doen als u iets voor hen terugdoet.
Reactief-passief is passé!

Natuurlijke selectie
Natuurlijk begrijp ik dat dit beeld veel weerstand oproept. Het maakt een onderscheid tussen mensen die willen én kunnen, mensen die niet kunnen en mensen die niet willen. Voor degenen die niet kunnen zal er een vangnet blijven, alhoewel steeds kleiner; voor degenen die niet willen wordt het vangnet weggehaald en resteert weinig meer dan een diepe val.

De wereld is aan het veranderen, al jaren zitten we in een crisis en dit blijft ook nog wel even zo!
En het vervelende van deze radicale verandering is dat oude handvatten wegvallen en vergroeide gedrochten weggesnoeid worden. Kansen voor de flexibelen, angsten voor de niet-veerkrachtigen.

Voor degenen die mee willen, zeg ik: ‘Iedere verandering biedt de mogelijkheid tot verbetering!’
Voor degenen die nu verontwaardigd zijn, zeg ik: ‘Welkom in de crisis - ook die van u!’