Een succesformule voor innovatie-ecosystemen?

Bert-Jan Woertman

De ene internationale fact finding delegatie na de andere komt op bezoek in Brainport Eindhoven. En voor elk van die missies is het hoofddoel: uitvinden welke ingrediënten de speciale succesformule bepalen. Maar wat vaak wordt vergeten is dat het jaren duurt om een lokaal innovatie-ecosysteem op te bouwen. Simpelweg kopiëren werkt niet – elke stad moet zijn eigen unieke ecosysteem ontwikkelen.

Hieronder op basis van mijn ervaringen op o.a. High Tech Campus Eindhoven een aantal wegwijzers voor iedereen die zijn eigen innovatie-ecosysteem wil bouwen.

1. BOUW VOORT OP JE ERFGOED

Respecteer de lokale geschiedenis en bouw voort op de fundamenten van het verleden. Sommige oudere netwerken kunnen, als ze willen samenwerken en delen, waardevol zijn. Experimenteer door de oude helden aan het onontdekte ruwe talent van vandaag en morgen te koppelen. Stop nooit met experimenteren. Verwacht het onverwachte.

2. INNOVATIE IS GEEN AFDELING

Innovatie is geen afdeling. Innovatie is een state of mind. Slechts een kwart van innovatie-succes is afhankelijk van de technische doorbraak. 75% van het succes wordt bepaald door de sociale innovatie, samenwerken in slimme netwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gezond verstand. Elkaar succes gunnen gaat daarbij samen met economische groei en maatschappelijk welzijn.

3. BOUW CLUSTERS OF EXCELLENCE

Eindhoven bouwt clusters of excellence in fotonica, precisie-engineering (robotica), kunstmatige intelligentie, slimme sensoren en kennis rond nieuwe materialen. Elk ecosysteem heeft zijn eigen excellente clusters. Het komt er vervolgens op aan de formele en informele netwerken te verbinden met de OEM’s, het mkb, startups en onderzoeksinstituten. Informele netwerken werken, op basis van vertrouwen, veel sneller dan formele.

4. SAMENWERKING IS HET BESTE STRATEGISCHE PAD

Echte agile bedrijven weten dat ze in hun eentje nooit over voldoende middelen, tijd en capaciteit kunnen beschikken om snel succesvol te kunnen zijn. Strategische allianties zijn de manier om ontwikkelingskosten te verminderen en de time to market te versnellen. Haak daarvoor allereerst in op de vertrouwde lokale netwerken.

5. HORIZONTAAL EN MULTIDISCIPLINAIR

Eén ding is zeker: de oude, 20e eeuwse denk- en werkwijzen voldoen niet meer. De tijd van protocollen, hiërarchische structuren en ivoren torens is voorbij. De nieuwe innovaties ontstaan in horizontale netwerken op het snijvlak van verschillende disciplines. De nieuwe graadmeter van innovatief succes is de bereidheid om informatie te delen en problemen gezamenlijk op te lossen. Daarbij moeten we over oude grenzen heen stappen en buiten bestaande kaders durven denken en handelen.

Aan de slag!

Foto van Bruno Scramgnon from Pexels