Finalisten: Walter Breukers en Jaap Godrie

Walter Breukers

Mascha Teirlinck interviewt Walter Breukers en Jaap Godrie

Jullie zijn als finalist geselecteerd voor de zogenaamde Post-Fossil City contest. Laten we bij het begin beginnen: wat voor design-competitie is het en wat maakte jullie enthousiast om mee te doen?De competitie gaat over de duurzame stad van de toekomst, een stad voorbij fossiele brandstoffen. Om daar te komen is volgens ons een flinke dosis verbeelding nodig. Aangezien wij duurzaamheid het belangrijkste thema van deze tijd vinden, en aangezien ons werk bestaat uit het de verbeelding van toekomstvisioenen, waren we meteen enthousiast. 
Hadden jullie al meteen een idee voor jullie inzending of waren hier vele brainstormsessies voor nodig? Met andere woorden, hoe is jullie uiteindelijke idee tot stand gekomen?
 
Goede ideeën moeten groeien. De belangrijkste manier waarop wij onze ideeën laten groeien is door onze gesprekken. In deze gesprekken bekijken we ideeën telkens vanuit verschillende perspectieven. Daarbij helpt het enorm dat we verschillende achtergronden hebben. Walter heeft biomedische wetenschappen en filosofie gestudeerd, Jaap kunstacademie, conservatorium en geschiedenis. Door deze perspectieven te combineren, groeit een idee: de stam wordt dikker, er verschijnen takken en uiteindelijk zelfs bloemen. Als je daar maar lang genoeg mee doorgaat, voel je op een gegeven moment: dit is tof, we zitten op het juiste spoor!
 
Jullie inzending heet Ten Sustainable Commandments. Kunnen jullie kort omschrijven wat dit idee inhoudt?


Wij zijn ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame stad vooral een culturele uitdaging is. Daarom hebben we de Ark van het Nieuwste Verbond ingezonden. In de Ark bevinden zich de Tien Duurzame Geboden. De Ark is gemaakt om te reizen, en zal de komende veertig jaar van stad naar stad reizen. Op de achterzijde van de Ark staat beschreven hoe dit precies moet gebeuren. Het komt erop neer dat elke stad haar bewoners de kans geeft om de Tien Duurzame Geboden op hun eigen manier te interpreteren. Zo ontstaan er nieuwe, duurzame concepten. Als een stad klaar is met interpreteren, geeft zij de Ark door aan een volgende stad. Zo ontstaat een kettingreactie van steden die elkaar inspireren tot duurzame culturen.Is het de bedoeling dat jullie Duurzame Geboden de oude Tien Geboden vervangen?
 
Jazeker! De Ark van het Verbond was een deal tussen God en de mens. In die deal staat beschreven dat de gehele natuur ten dienste van de mens staat. Die deal heeft ons veel opgeleverd maar heeft ons ook de natuur gekost. We zijn nu op het punt aangekomen dat de balans mens-natuur zozeer verstoord is dat we de keerzijde van onze oude deal beginnen te voelen. Er is dus een nieuwe deal, een nieuw verbond nodig. De Tien Duurzame Geboden schetsen de contouren van dit Nieuwste Verbond.
 
Wat zijn jullie ideeën bij de Tien Duurzame Geboden? Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven?
 
De Tien Duurzame Geboden hebben geen juiste interpretatie. Er zijn alleen verschillende interpretaties. Maar natuurlijk hebben we er zelf wel een paar ideeën over. Neem bijvoorbeeld het vierde gebod: Fire is a gift of the sun, do not imitate it. Wat betekent dat? Volgens ons betekent dit dat we fossielen niet hoeven uit te bannen. Nee, je hoeft enkel vuur uit te bannen. Want vuur laat prachtige koolstoffen vrij in de lucht, waar je ze niet wil hebben.
 
Fossielen in zichzelf zijn het probleem niet. Sterker nog, fossielen bestaan uit prachtige moleculen. Het zijn herinneringen aan voormalig leven, het zijn bundels geconcentreerde energie die je in allerlei mooie dingen kunt omzetten. Neem bijvoorbeeld het leven, dat bestaat uit eeuwenoude koolstoffen.
 
Nee, koolstoffen hoef je niet te verbannen, je moet vuur verbannen! Er is namelijk genoeg vuur voor iedereen, en het bevindt zich in de zon. Het namaken van vuur is heiligschennis, het verpest de balans die de zon zo zorgvuldig heeft gecreëerd. Goed, zo lezen wij dit vierde gebod. De bewoners van Utrecht, die op dit moment bezig zijn de Tien Duurzame Geboden te ontcijferen, zullen er weer heel andere ideeën bij hebben. Wij zijn erg benieuwd naar die ideeën.

Update 23/06/2017: Walter en Jaap hebben de Post-Fossil City Contest gewonnen! Gefeliciteerd! Lees hier het juryrapport of kijk voor meer informatie op de site van Walter en Jaap: //breukersgodrie.com/ 

Foto credits: Maarten Nauw / Post Fossil City