Griekse oplossing

Alex Klein

De Griekse financiële problemen zijn simpel uit te leggen in bedrijfskundige termen.
Griekenland heeft solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen, veroorzaakt door een foutief debiteuren- en crediteurenbeleid. Zie hier ook meteen de oplossing!

Tijdens lezingen word ik vaak gevraagd uitleg te geven bij de economie van Nederland en Europa en steeds vaker wordt dan ook de situatie rondom Griekenland bevraagd. In de basis is dit probleem heel simpel: als je blijvend meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, dan resteert niets anders dan dramatische schulden.

Debiteuren en crediteuren
Een klant die zijn rekening nog moet betalen heet een debiteur; een leverancier die nog betaald moet worden heet een crediteur. Betalende debiteuren zorgen voor een geld-instroom; crediteuren betalen levert een geld-uitstroom op.
Voor een overheid ligt dit nagenoeg gelijk; de inkomende geldstromen komen uit belastinginningen, de uitgaande geldstromen betreffen (o.a.) de pensioenen, de ambtenarensalarissen en allerlei subsidies. In Griekenland was het begrotingstekort in het jaar 2009 zestien procent, wat betekent dat er zestien procent meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt.

Een vriendin van me gaat al een paar jaar naar Kreta, op bezoek bij Griekse vrienden. Bij het huren van een auto op het eiland werd een maandje geleden gezegd: ‘Jij vriend van vriend van mij, jij krijgt 50 procent korting als jij cash betaald. Jij akkoord?’
Door de helft ‘zwart’ te betalen, wordt er geen officiële overeenkomst gesloten, waardoor er geen inkomsten- en andersoortige belastingen worden betaald. Zie hier een oorzaak van de achterwege blijvende inkomsten voor de Griekse overheid.

Solvabiliteit en liquiditeit
Geld lenen is geen probleem, zolang je het maar weer kunt terugbetalen. De Nederlandse overheid leent ook geld, zo’n € 470 miljard, ongeveer 80 procent van het BBP, het totaal aan waarde dat wij Nederlanders ‘produceren’ per jaar. Griekenland heeft een schuld van ongeveer 175 procent van het BBP, een schier onhoudbare situatie.

In het bedrijfsleven wordt gekeken naar de solvabiliteit, de mate waarin een organisatie in staat is om al haar schulden terug te betalen. Omdat de geldschieters beseffen dat de Griekse overheid insolvabel is (niet in staat is haar schulden terug te betalen), willen ze nu geen geld meer lenen.
Doordat er geen geld meer wordt uitgeleend aan de Griekse regering, is zij ook niet meer in staat om haar korte termijn schulden te betalen. Naast haar insolvabiliteit is ze dus nu ook illiquide. In gewoon Nederlands: de portemonnee is leeg!

Oplossing
In het bedrijfsleven heeft het geen zin om louter te kijken naar de kosten, gelijk het dus ook niet zinvol is om louter te bezuinigen op de Griekse uitgaven als pensioenen et cetera. De regering in Athene zou juist ook moeten kijken naar het binnenhalen van gelden en dat moet komen vanuit de bevolking zelf. Maar (meer) belasting betalen is wat niemand wil, ook de Grieken niet.

Zou het echter een optie voor uw bedrijf zijn om wel uw rekeningen te betalen zonder achter uw debiteuren aan te gaan?
Natuurlijk niet!