IDWGG: Ongekende Middeleeuwse tragiek

Tom Jessen

Presentator Tom Jessen is in gesprek met Jort Kelder, ondernemer en journalist. Jort Kelder maakt zich zorgen over de economische schade door de corona lockdown. Hij vreest voor 'een ongekende, Middeleeuwse tragiek' die ons boven het hoofd hangt. De Nationale discussie om Nederland van het slot te halen staat daarmee aan.

Jort - en met hem vele hoogleraren en columnisten - pleiten om naast de gezondheid vooral ook de economie in de gaten te houden. Minister-president Mark Rutte ging in zijn persconferentie van dinsdag 7 april in op dit punt. Hij gaf aan de lock down er juist is om de economie te beschermen.

Is De Wereld Gek Geworden is een gezamenlijk inititief van sprekersbureau t-talks en de TeeuwenGroep.

Headerfoto door Burst via Pexels