Mager management

Alex Klein

‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag!’ Wilt u uw bedrijfskosten met een kwart verlagen, lees dan verder…

Kwaliteit is een container begrip, waarbij iedereen een andere definitie hanteert. Ik gebruik de omschrijving: ‘Doe het de eerste keer goed, iedere keer!’ Natuurlijk is dat slechts een streven, want er zullen altijd foutjes en fouten blijven, waar je dan weer van leren moet. Om het de volgende keer wél in één keer goed te doen.

Klantwenskwaliteit
Daarna komt kwaliteit in twee smaakjes, technische en perceptiekwaliteit. Bij de eerste kijk je of het geproduceerde voldoet aan de eisen en normeringen, bij de tweede kijk je of het voldoet aan de voorwaarden van de klant.

Het spreekt voor zich dat die laatste vorm het belangrijkste is; als de kwaliteit niet voldoet aan de verwachtingen van de klant, zullen ze hopelijk klagen, opdat u ten minste weet wat u kunt verbeteren. Het engst is echter als de klant u een ‘Ja hoor…’ geeft op de vraag of alles naar wens was en vervolgens nooit meer terugkomt en bij kennissen, vrienden en buren gaat klagen. Heeft u geen klagende klanten? Pas dan op; de kans is groot dat ze vertrekken zodra ze de kans hebben.

Veel boeken over kwaliteit en processen zijn saai en taai om te lezen. Het boek ‘Succesvol Lean’ van Vincent Wiegel en John Maes is daar een positieve uitzondering op . Lean management is een methode van denken ter verbetering van de bedrijfsprocessen, waarbij de insteek is om meer resultaat te bereiken met minder inspanning. Dus meer klanttevredenheid met minder voorraden, meer omzet met minder inkoop, kortom : meer met minder!

Hoezo ‘mager’?
Lean werken is niet een kostenreductieprogramma, het gaat over slimmer werken. Het betreft het herkennen, wegwerken en voorkomen van verspillingen tijdens het productieproces. Zo zijn wachten, voorraden en defecten natuurlijk voorbeelden van verspilling, maar ook overproductie en overbewerking zijn nodeloze verspilling. En wat dacht u van het verspillen van talent - ééntje om over na te denken!

Wiegel en Maes specificeren de vijf basisprincipes van Lean werken:
1. Specificeer wat waarde is vanuit het perspectief van de klant;
2. Doe alleen die stappen die waarde toevoegen en elimineer de rest;
3. Zorg voor flow in de waardeketen;
4. Doe wat door de klant wordt gevraagd en precies op tijd; en
5. Streef naar perfectie.

Financieel management
Persoonlijk gebruik ik dit boek bij het vak ‘financial accounting’ voor de Haagse Hogeschool. De financiële resultaten (liquiditeit, rentabilliteit en uiteindelijk ook solvabiliteit) zijn eenvoudig te verbeteren door het invoeren van lean management in de bedrijfsprocessen.

Waarbij 25 procent kostenbesparing écht geen utopie is!