Spreker: Muziek op maat

Sinds het begin van deze eeuw vallen we van de ene crisis in de andere. En zolang we vast blijven houden aan “business as usual”, zullen de crises elkaar in steeds sneller tempo opvolgen. Het is tijd om het roer radicaal om te gooien.

Op een aantal plaatsen zien we dit al gebeuren. Er staan bedrijven op, die een totaal ander businessmodel introduceren. En in sommige gevallen leidt dat tot een complete transformatie van een sector. Bedrijven die op de oude manier doorgaan, leggen daar op den duur het loodje. De consument is daarbij de grote winnaar, die wordt steeds meer op maat bediend.

Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in de muziekindustrie. Daar heeft Apple met de iPod en iTunes de wereld op z’n kop gezet. Traditioneel werd muziek in voorgedefinieerde bundels – te weten LP’s en later CD’s – op de markt gebracht. De klant kon kiezen voor zo’n muziekbundel, of … niets. Apple brak met deze traditie, door de mogelijkheid te introduceren om muziek per nummer aan te schaffen. Daardoor kon de consument zijn eigen muziekbundel op maat samen stellen.

Essentieel voor deze ontwikkeling was de beschikbaarheid van nieuwe technologie. Traditioneel was de distributie van muziek gebonden aan informatiedragers, die het maken van voorgedefinieerde bundels afdwong. Digitale distributie via het internet is de enabler voor een compleet nieuw businessmodel. Apple was de eerste die dat toepaste. De infrastructuur, bestaande uit de iPod in combinatie met iTunes, zorgde dat de kosten voor het distribueren van een enkel nummer veel goedkoper werd. En daardoor kon men de consument de mogelijkheid bieden om eigen bundels op maat samen te stellen.