Talentmanagement

Alex Klein

Het hebben van een talent binnen uw bedrijf kan zeer winstgevend zij, mits dat de ruimte krijgt om te renderen. Maar wat is talent? Heb je het of ben je het? En hoe zet je talenten in?

Er zijn veel omschrijvingen van de term talent. De mooiste vind ik: het vermogen dat een persoon in staat stelt een vaardigheid zodanig te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets. Ik denk dus dat iemand een talent bezit en de keuze heeft dat te benutten. Dus een talent (de persoon) besluit een talent (het vermogen, de vaardigheid) te gebruiken.

Tegenwind
In dat licht bezien kan een bedrijf een talent (de persoon) aantrekken, maar blijft het de keuze van deze persoon om dat talent (de vaardigheid) te benutten ten gunste van dat bedrijf. Als leidinggevende, wat doet u om de persoon met het talent uit te dagen om voortdurend die bijzondere gave in te zetten ten gunste van uw organisatie?

Een vliegtuig stijgt tot grote hoogte dankzij tegenwind.

Waarmee ik bedoel dat een organisatie een talentvol persoon de omgeving moet bieden (‘tegenwind’) om tot grote hoogte te komen. En gelijk het de keuze van het talent (de persoon) is om het talent (de vaardigheid) in te zetten, heeft het talent (de persoon) ook de keuze om naar een andere organisatie te vertrekken als hem of haar daar een prettiger ‘tegenwind’ wordt aangeboden.

Besef dat medewerkers in het algemeen en talenten in het bijzonder zijn als vlinders bij een bloem: als de vlinder genoeg heeft van de nectar van de ene, dan fladdert de schoonheid toch naar de nectar van de volgende bloem?!

Middelmatigheid
In hun boek ‘Sporen van talent’ geven Lidewey van der Sluis en Monique de Vos aan ‘hoe mensen hun talenten, kwaliteiten kunnen ontwikkelen om van een latent talent door te groeien naar een bloeiend talent’. Door twintig bekende Nederlandse talenten te interviewen komen de auteurs tot een reeks inzichten, waaronder:

  • De Nederlandse mentaliteit draagt niet bij aan het streven naar excellentie. Middelmatigheid is de norm.
  • Een talent als eigenschap wordt een competentie als de omgeving daartoe aanzet of er de ruimte voor geeft.
  • Sporen van talent zijn sporen van passie. Talenten volgen een spoor van gedrevenheid en passie.

Herkent u binnen uw bedrijf een talent met een talent, die / dat mogelijkerwijs uw bedrijfsresultaten kan verbeteren? Dan is het aan u de taak om hem of haar (bijna on-Nederlands) uit te dagen dat talent passievol na te streven.

Dooft de passie en sterft het talent een stille dood, dan fladdert de schoonheid op een veelbelovende tegenwind bij een andere bloem tot grote hoogte.

Leiderschap als thermische tegenwind voor fladderende vlinders… het moet niet gekker worden!