Uw fout!

Alex Klein

Het is heel gemakkelijk om op te scheppen over zaken die goed gaan en te zwijgen over verbetermogelijkheden - eufemisme voor fouten. Leidinggevenden schijnen daar heel goed in te zijn… maar waar gaat leiderschap écht over?

Het spreekwoord zegt: ‘Succes heeft vele vaders, de mislukking is een wees!’, waarmee bedoeld wordt dat iedereen zich graag een overwinning laat aanleunen, terwijl nooit niemand ook maar iets te maken wil met fouten. Niet dat dit geloofwaardig is, maar toch.

Iedereen kan zeilen
In het bedrijfsleven gaat bovenstaande zegswijze nog een stap verder. Als het goed gaat met het bedrijf, dan ligt dat aan het management, terwijl als het niet goed gaat met het bedrijf, dan ligt dat aan de markt, de concurrentie, de opkomst van internet, de crisis, de lagelonenlanden, bedenk het maar…

Misschien moeten we deze managementwijsheid ombuigen. Als het goed gaat met het bedrijf, dan komt dat door de markt. Als het niet goed gaat met het bedrijf, dan komt het omdat de bestuurders niet capabel zijn om het bedrijf door de storm te leiden.

Iedereen kan vóór de wind zeilen. Iedereen kan meerijden in de trein. Als de wind aantrekt of de trein gaat sneller, ligt dat dan aan de passagier? Nee, natuurlijk niet! Niemand wordt leider doordat de externe omstandigheden positief uitpakken, toch?!

True leadership!
Draai de situatie gerust om: u wordt pas een ware leider als u de zeilboot uit de storm houdt respectievelijk de trein niet laat ontsporen. U bent pas bijzonder als u dit (continu) weet te voorkomen.

Dat betekent dus ook dat als de winst tegenvalt, als de omzet achterblijft, als de klanten ontevreden zijn, als de concurrenten het beter doen, dan ligt dit dus aan u, de leidinggevende. Klaarblijkelijk bent u niet in staat om op tijd bij te sturen! Het is evident dat u niet toereikend geëquipeerd bent om de problemen aan te pakken vóórdat ze materialiseren.

Nu in normaal Nederlands:
Als u met uw auto uit de bocht vliegt, omdat het glad is, dan bent u als bestuurder niet goed bezig. Het is uw taak om te weten dat u foutieve handelingen verricht,  de verkeerde keuzes maakt, de situatie verkeerd inschat, gegeven de externe omstandigheden.

Dus laten we er geen doekjes om winden: als het niet goed gaat met het bedrijf, dan is dat uw fout, bestuurder! Niet afschuiven op externe omstandigheden: uw fout! Punt!

Hema, Blokker, Schoenenreus, Halfords, V&D, Mexx… niet internet, niet online verkopen, niet crisis, niet concurrentie, niet veranderende klantwensen… falend hoger management. Klaarblijkelijk niet in staat om de juiste keuzes te maken gegeven de macro-economische veranderingen.

Uw fout!
Punt.