Spekers columns

Spreker: Math Teeuwen

Vluchtelingen: De weg naar een nieuwe Gouden Eeuw

Spreker: Math Teeuwen | 14 Sep 2015

De veelal Syrische vluchtelingen zijn krachtige, hoog-opgeleide mensen die blijk geven van aanleg voor ondernemersschap. Het omgaan met tegenslagen, risico’s nemen, doorzettingsvermogen en creativiteit kenmerken deze ‘boot’ ondernemers. Op... meer

Spreker: Alex Klein

Dwangflex

Spreker: Alex Klein | 30 Jun 2015

Flexibiliteit is een ‘must’; iedere ondernemer moet in staat zijn om op te schalen als de markt daarom vraagt en neer te schalen als de economie dat dicteert. Het is maar de vraag of de Nederlander en haar politiek dit wel begrijpt. Afgelopen... meer

Spreker: Alex Klein

Griekse oplossing

Spreker: Alex Klein | 23 Jun 2015

De Griekse financiële problemen zijn simpel uit te leggen in bedrijfskundige termen. Griekenland heeft solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen, veroorzaakt door een foutief debiteuren- en crediteurenbeleid. Zie hier ook meteen de... meer

Spreker:

5 tips: Hoe maak je een goede eerste indruk?

Spreker: | 21 May 2015

Als geen ander weet u dat een eerste indruk heel belangrijk, zelfs doorslaggevend is voor het verdere contact. U kunt maar één keer die eerste indruk maken. Hierbij 5 tips om die eerste indruk positief te beïnvloeden: 1.Treed de ander met een... meer

Spreker:

50 tinten trots

Spreker: | 21 May 2015

Wanneer was u voor het laatst vervuld van trots, warm van binnen en stralend? Trots in de betekenis van “zich vereerd voelend met” geeft positieve energie, flow. Trots kent vele kleuren en schakeringen, net zoals de pauwenstaart. Ik was... meer