Het Een Generatie Denken

Spreker: Danny Mekić
Danny Mekić
  • -
Spreker: Herman Wijffels
Herman Wijffels
  • -

Volgens professor Herman Wijffels staan we op een keerpunt naar een samenleving en leiderschap met een meer menselijke maat waarin de vernieuwing van ondernemers moet komen en niet van de politiek. Een samenleving waarin ook onze kinderen en kleinkinderen gelukkig kunnen zijn. Generaties moeten de dialoog met elkaar aangaan. De woorden “oude” en “nieuwe” generatie moeten eigenlijk verdwijnen uit ons vocabulaire! Het gaat om één generatie. Hoe ziet De Nieuwe Generatie er uit en hoe anders is ze? Hoe kijkt De Nieuwe Generatie aan tegen de voorgaande en andersom? Wat kunnen ze van elkaar leren? Wat betekent De Nieuwe Generatie voor het leiderschap en ondernemerschap? Waarom moeten we meer vrouwen in de top van organisaties komen? Waarom is harmonie tussen privé en werk een basis voor leiderschap?

Vernieuwende leiders streven naar duurzame oplossingen die mens en natuur respecteren. Nieuwe technologie gaat ons écht helpen. De vraag die ondernemers zich moeten stellen is: Hoe kunnen we verdienen aan innovaties die de crisis kunnen oplossen?

De vernieuwing moet komen van ondernemers en particulieren, niet van de overheid. Er zijn veel voorbeelden van de innovatie kracht van mensen en bedrijven. Bijvoorbeeld in voorjaar 2014 investeerden bijna 500 mensen via crowdfunding € 560.125,- in SnappCar: een internetdienst waarmee particulieren hun auto kunnen delen. AirBnB, een website welke in 2009 door drie studenten die een extra zakcentje wilden verdienen werd opgezet waar je voor een korte tijd je woning of extra kamer kunt verhuren aan toeristen, heeft intussen ruim 5,5 miljoen adressen in alle landen van de wereld en is met een waardering van 10 miljard dollar de op drie na grootste hotelketen ter wereld. AirBnB en SnappCar zijn voorbeelden van de deel economie die vraag en aanbod op een efficiënte manier bij elkaar brengt.

April 2014 lanceert Alexander Klöpping zijn digitale krantenkiosk, waarbij artikelen vanaf 10 cent te lezen zijn. Ook dit is weer een initiatief van een jongeren met grote impact op het milieu (minder grondstoffen nodig voor kranten) en vervoer (geen bezorgkosten meer).

Danny Mekic is in 2009 uitgeroepen tot meest succesvolle jonge ondernemer van Nederland en is een veel gevraagd commentator voor radio- en tv-programma’s. Hoe richt je op jonge leeftijd een succesvol bedrijf op? Hoe is het om als 20’er te werken voor topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven? Wat betekent social media voor netwerken en het middenmanagement en bestuurders van grote bedrijven, en hoe kunnen social media gebruikt worden voor kwaliteitsbewaking en -verbetering? Welke nieuwe technologieën staan op doorbreken en wat betekent dit voor het privé- en zakenleven? Hij gaat in op de impact voor ondernemers en burgers van de nieuwe technologieën zoals drones, Google Glass, robotica, demotica, robotisering, etc. Schoorvoetend maakt bijvoorbeeld de robot zijn entree in de publiek een private ruimte, waar hij mee gaat doen aan het menselijk verkeer.

Vooralsnog gebeurt dat vooral in landen als Japan, waar zulke robots die op mensen lijken worden ingezet voor zorgfuncties of als gidsen op drukke trein- en metrostations.

Ook behandelt hij op een pakkende manier de sociale innovatie die in harmonie moet zijn met de digitale innovaties. Hoe verander je de organisatie zodanig dat mensen de zegeningen van de digitale wereld omarmen, maar dat ze tegelijkertijd het gevoel hebben dat de mens centraal staat?

Hoe benaderen we onze privacy? Ieder mens heeft recht op zijn eigen geheimen, kunnen we dit waarmaken? Er is een grote behoefte aan een digitale ethiek waarbij we ons bij iedere innovatie afvragen: wat zijn de gevolgen voor de mens? Wat doen we indien we met onze automatische elektrische auto 3 mensen doodrijden? Er is volgens Danny grote behoefte aan een digitale cultuur die de mens centraal stelt. In de toekomst is er meer behoefte aan ethici dan aan technici. Volgens Danny is het van groot belang dat de Nieuwe en de Oude Generatie met elkaar in dialoog gaan. Ze kunnen veel van elkaar leren en samen een mooie toekomst scheppen.

Vrijblijvende offerte

“Woensdag 14 mei vond in Theater De Maagd de Rabobank Inspiratieavond plaats voor klanten en relaties van Rabobank Het Markiezaat. Herman Wijffels en Danny Mekić namen onder leiding van avondvoorzitter Helga van Leur een enthousiast en vol theater mee in het thema 'De Nieuwe Generatie'. Wij kijken met veel plezier terug op de Inspiratieavond.

Volgens professor Herman Wijffels leven we nu alsof we anderhalve aarde tot onze beschikking hebben en dit is niet langer houdbaar. Om uitputting van bronnen te voorkomen, moeten we organisaties anders inrichten en 'De Nieuwe Generatie' de ruimte geven hun opvattingen te ontwikkelen en oude gebruiken te doorbreken.

De 27-jarige Danny Mekić gaf op speelse wijze een kijk op de wereld die in een razend tempo verandert. Hierbij maakt hij liever geen onderscheid tussen de nieuwe en de oude generatie. Hij spreekt dan ook over één generatie die met elkaar in dialoog moet gaan. Hierdoor kan 'De Nieuwe Generatie' bij de uitvoering van hun ideeën gebruik maken van de ervaring van de voorgaande generaties.”

Joost van de Graaf
Rabobank Het Markiezaat