Spreker: Ad Melkert

Nieuwe mondiale machten: economische en politieke aardverschuivingen

Ad Melkert
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Ad Melkert verbleef dertien jaar in de VS, met een onderbreking van twee jaar in Bagdad. Tegenwoordig opereert hij vanuit Nederland als onafhankelijk adviseur van regeringen en bedrijven in verschillende delen van de wereld, in het bijzonder in het Midden-Oosten en in Oost-Europa.

Hij bekleedde prominente posities bij de Wereldbank in Washington DC (lid van de Board of Directors) en bij de VN in New York (adjunct hoofd van het VN ontwikkelingsprogramma UNDP) voordat Secretaris-Generaal Ban Ki-moon hem benoemde als zijn Speciale Vertegenwoordiger voor Irak. Daar gaf hij op succesvolle wijze leiding aan de toezichthoudende rol van de VN op de historische parlementsverkiezingen in Irak. Hij reisde veelvuldig naar de belangrijkste hoofdsteden in de regio voor overleg en beschikt mede daardoor over een grote kennis van zaken over wat zich afspeelt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en over de gevolgen daarvan voor Europa en ons land.

Van 1986 tot eind 2002 was Ad Melkert invloedrijk in de Nederlandse en Europese politiek, als Kamerlid, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid en als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste kabinet-Kok. Ook nu wordt hij in binnen- en buitenland gevraagd om te spreken over het mondiale en Europese economische beleid en over werkloosheid en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Midden-Oosten breuklijnen
Om de huidige politieke, economische en culturele uitdagingen in het Midden-Oosten beter te begrijpen neemt Ad Melkert zijn publiek mee naar de scheidslijnen die honderd jaar geleden zijn getrokken door Engeland en Frankrijk en die de afgelopen jaren feitelijk zijn verdwenen onder de druk van de driehoek van grootmachten: Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. Hij gaat in op de breuklijnen, conflictuitbarstingen en bronnen van instabiliteit die aangeven hoe complex en bedreigend voor ons in Nederland de situatie daar is. Zijn ervaringen in Irak, Israël, Turkije en andere landen in de regio staan garant voor een toegankelijke analyse en uitleg aangevuld met persoonlijke herinneringen.

Populisme in bespiegeling
Als weinig anderen is Ad Melkert in staat om de rol van het populisme in Nederland, de VS en andere Europese landen te analyseren en te verbinden met ingrijpende persoonlijke ervaringen. In zijn voordracht bespreekt hij het “elite” vraagstuk, de hang naar autoritair leiderschap en de opgeblazen rol van de media die alle onderdeel zijn van politieke polarisatie waarvan velen zich afvragen waar we naar toe gaan. Hij verbindt zijn systematische analyse met zijn eigen herinneringen aan de opkomst van het populisme onder Pim Fortuyn temidden van de dramatische omstandigheden die de verkiezingen kenmerkten. Hieruit vallen lijnen te trekken die doorlopen tot en met de Nederlandse verkiezingen in maart 2017 en volgende verkiezingen in belangrijke Europese landen.

Thema’s:

-Midden-Oosten/Noord-Afrika: vrede, vluchtelingen, economische ontwikkeling en samenwerking
-Europese Unie: noodzaak en perspectief
- Economische groei, automaten en robots, arbeidsmarkt en werkgelegenheid
- Nieuwe mondiale machten: economische en politieke aardverschuivingen
- “Post-2015 Agenda: Sustainable Development Goals”: sociale en ecologische voorwaarden voor mondiale stabiliteit en ontwikkeling
- Nederlandse politiek: trends en scenario’s