Spreker: Andreas Wismeijer

Waarom doe je zo? De persoonlijkheid achter…

Andreas Wismeijer
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Andreas Wismeijer is psycholoog en als docent verbonden aan de KUB te Tilburg en aan de Nyenrode Business Universiteit.

Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid, en deze persoonlijkheid beïnvloedt de manier waarop wij naar de wereld kijken. Niet alleen in de thuissituatie maar ook op het werk. Kennis van de eigen persoonlijkheid is dan ook cruciaal om inzicht te krijgen in het eigen handelen en om te weten hoe je het gedrag van anderen kunt sturen. Want jezelf kennen ligt aan de basis van je functioneren en er is geen scheiding mogelijk tussen wie je bent als mens en wie je bent als professional. Dit is van groot belang voor de huidige professional waar de eigen professioneel kritische instelling en samenwerken met anderen in toenemende mate een vereiste is. Straks onmisbaar, nú beschikbaar!

Tijdens deze lezing zal duidelijk gemaakt worden dat het meeste bewuste gedrag dat wij vertonen nog altijd veel onbewuste elementen bevat. Verschillende moderne theorieën over gedrag zullen op toegankelijke wijze en met humor worden uitgelegd en met behulp van aansprekende voorbeelden geduid. Het zal duidelijk worden hoe zeer wij beïnvloed worden door bewuste en onbewuste prikkels en leren ook hoe wij deze kunnen gebruiken om gedrag (dat van onszelf en van anderen) te veranderen.

Ben jij nieuwsgierig naar het waarom achter jouw handelen? Wil je snappen waarom je bij gebeurtenissen op het werk steeds in dezelfde reflex schiet of op een vergelijkbare manier reageert? De manier waarop we werken is helemaal niet zo rationeel als we denken. Bestaat de professional wel, of is het vooral de mens achter die rol die bepaalt hoe je reageert? Vanuit een gedegen wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsonderzoek krijg je inzicht in jouw eigen profiel. Dat profiel wordt bovendien vergeleken met de enorme hoeveelheid profielen die Andreas Wismeijer in zijn wetenschappelijke carrière al heeft verzameld. Hij laat je op onnavolgbare wijze zien wie je bent als mens, en hoe dit zich verhoudt tot je rol als professional.

Thema's:

- De mens achter de professional.
- De mens achter de ondernemer.
- Brein in Balans: Hoe overleef ik mijn kantoordag?
- De psychologie van wat we (niet) vertellen
- Sociale Media en jij:het gevecht om je tijd!


Toelichting: In de "Mens achter de professional" wordt ingespeeld op het profiel van de deelnemers.