Spreker: Cees Veerman

Ondernemerschap: wijsheid is belangrijker dan kennis

Cees Veerman
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Cees Veerman wat tot voor kort CEO van Bracamonte, een bedrijf met meer dan 3 miljard euro omzet in de Agri- en Foodsector. Daarnaast is hij Hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen op het gebied van plattelandsontwikkeling vanuit Europees perspectief. Hij is adviseur van de Euro Commissaris Ciolos van Landbouw en bekleedt verschillende commissariaten de Raad van Commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen en Reesink. Ook is hij adviseur van de premier van Vietnam in het kader van waterbeheer in de Delta en tevens voor Myanmar en Bangladesh.

Van 2002 tot 2007 was hij Minister van Landbouw en Voedselkwaliteit. Vanaf maart 2015 is hij actief aan de slag gegaan om de glastuinbouwsector te adviseren. Deze sector kampt met moeilijke marktomstandigheden. Hij zal zich daar gaan bezighouden met de modernisering en herstructurering van het Westlandse kassengebied.

Cees Veerman is als ondernemer, onderzoeker, wetenschapper en bestuurder een man van Europese allure. In zijn presentaties maakt hij indruk met zijn world-wide visie en speelt hij in op de krachtbronnen voor excellent ondernemerschap. Waarom is wijsheid belangrijker dan kennis? Waarom integriteit en ethiek zo belangrijk zijn. Waar liggen de kansen voor Nederlandse ondernemers? Was is het grote belang van Europa?

In zijn presentatie voor agrariërs schetst hij een boeiend beeld over Nederlandse, Europese en wereldwijde ontwikkelingen in de landbouw-, tuinbouw-, en veeteeltsector. Waar liggen de kansen voor de ondernemende agrariërs? Ook gaat hij in op de innovatieve kracht van deze voor de export zo belangrijke sector. Welke innovaties gaan de agrarische wereld op zijn kop zetten?

Met deze en nog meer onderwerpen geeft Cees Veerman ondernemers veel stof tot nadenken.

Thema’s: 

- Ondernemerschap: wijsheid is belangrijker dan kennis, integriteit en ethiek
- Mijn blik op de wereld: Van globalisering naar glokalisering
- De stand van zaken in de Nederlandse economie
- Duurzaam Ondernemen
- Europa: Een mooie uitdaging
- De toekomst van het agrarisch bedrijf