Spreker: Coen van de Steeg

Oprichter van www.wehelpen.nl

Coen van de Steeg
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Coen van de Steeg is sinds 1996 actief in de online wereld en werkte voor tal van opdrachtgevers in o.a. de sectoren overheid, wonen en gezondheidszorg. Hij stond aan de basis van verschillende innovatieve producten en concepten die bepalend zijn geweest voor de verandering en ontwikkeling van branches. Na een verkeersongeval in 2008 heeft Coen twee jaar gerevalideerd als gevolg van hersenletsel (NAH). Sociale media en mobiele telefoon waren in deze periode hulpmiddelen waarmee Coen nieuw perspectief in zijn leven kreeg. Via Twitter ontmoette hij Maaike Schnabel en samen richtten zij in 2010 The Caretakers op en verzonnen ze 20 zorginnovaties, gebaseerd op persoonlijke behoeften en inzichten tijdens hun ervaring als patiënt.

The Caretakers wonnen verschillende awards en nominaties en stonden op tal van podia om hun nieuwe geluid in zorg & welzijn te laten horen. Een van de ideeën betrof een online marktplaats voor hulp, mantelzorg en nabuurschap. Dit leidde tot een unieke samenwerking met verschillende organisaties, waaronder Achmea, CZ, PGGM en Rabobank, waaruit een landelijke coöperatie is ontstaan: WeHelpen.

Vanuit de visie dat ieder mens waarde heeft voor een ander maar dat we allemaal vroeg of laat hulp nodig hebben, biedt wehelpen.nl iedereen in Nederland een platform om hulp te vragen, aan te bieden en met anderen te delen. Via wehelpen.nl worden mensen bij elkaar gebracht, mensen in hun kracht gezet en worden mensen geholpen om hulp te vragen.

Coen van de Steeg is oprichter en directeur van de website www.wehelpen.nl, een landelijke beweging om op lokaal niveau onderlinge hulp in de samenleving te stimuleren en te verhogen. Een website waarbij vraag en aanbod over hulp in de zorg bij elkaar komen. De coöperatie WeHelpen deelt de kosten van het platform, (lokale) kennis die opgedaan wordt en het eigenaarschap. Inmiddels hebben 60 deelnemende organisaties zich aangesloten, waaronder gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties. WeHelpen werkt aan een nieuwe solidariteit in Nederland en speelt in op de veranderende samenleving, verschuivingen in de gezondheidszorg en de wereldwijde beweging richting een ‘sharing economy’.

Coen van de Steeg won in 2013 het evenement Come Together (www.come-together.nu) en werd hiermee een van de sprekers op TEDxBinnenhof 2014.

In zijn presentaties vertelt Coen zijn persoonlijke verhaal en laat hij zien hoe tegenslag in het leven kan leiden tot nieuw perspectief, sociale innovatie en duurzame business modellen.