Spreker: Farid Tabarki

Wat de Vloeibare Revolutie betekent voor mens, organisatie en leiderschap

Farid Tabarki
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Farid Tabarki schrijft geregeld voor Het Financieele Dagblad en is auteur van het boek ‘Het Einde van het Midden – Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’. Naast voormalig tv-presentator is Farid commissaris bij woningcorporatie Stadgenoot en lid van de raad van toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Volgens De Volkskrant is Farid één van de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders. Hij is oprichter van Studio Zeitgeist. Samen met zijn studiogenoten heeft hij al bij vele organisaties de omwenteling naar een Vloeibare Organisatie mogen realiseren. 

Farid zorgt in zijn lezingen voor een uniek doorkijkje naar de Vloeibare Samenleving waarin verandering constant is en onzekerheid nog de enige zekerheid. Met een aanstekelijk enthousiasme zet hij je aan het denken wat de voor- en nadelen van zo’n samenleving zijn en wat de impact is op mens en organisatie. 
Na een crisis komt er immers weer een nieuwe balans. Wat blijft er overeind, wat verdwijnt, wat wordt versterkt en wat is er nieuw? Zowel individuele mensen als samenlevingen hebben het vermogen om schokken te incasseren en ervan te herstellen. De bereidheid nu om de oude wetmatigheden terzijde te schuiven is groot: kennelijk zijn er alternatieven voor het ophokken van klassen, het land doorkruisen voor koffie met de klant en ellenlange vergaderingen in stoffige zaaltjes.

Waar je energie en warmte toevoegt wordt een organisatie vloeibaar. Energie ontstaat indien je afstapt van hiërarchische verhoudingen en mensen de ruimte geeft om intern ondernemer te zijn. Warmte bereik je door van betekenis te willen zijn voor je klant en steakholders. Het gaat erom wat jij betekent voor mens en maatschappij. Door bovengenoemde zaken ga je van een stroperige naar een vloeibare organisatie.

Bij het omschrijven van de 'Vloeibare Professional' komen in de lezingen de benodigde competenties en vaardigheden voorbij die van essentieel belang zijn voor professionals om goed in te kunnen spelen op permanente verandering en onzekerheid.

Het gevraagde 'Vloeibaar Leiderschap’ draait om de leiderschapskwaliteiten die in dit nieuwe tijdperk worden gevraagd.

En wat betreft de 'Vloeibare Samenleving’ staat Farid onder andere stil bij het ‘Het einde van het midden’ waarin de effecten op middenklasse, middenstand en natiestaat centraal staan evenals het belang van een veerkrachtige – en dus circulaire – economie.

Thema’s:

- Wat de vloeibare Revolutie betekent voor mens, organisatie en leiderschap
- Trends in maatschappij, economie en technologie