Spreker: Frans Boekema

Economische ontwikkeling van gemeenten, regio's, provincies en platteland

Frans Boekema
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Prof Dr. Frans Boekema is gespecialiseerd in ontwikkeling van gemeenten en regio’s. Hij heeft in tientallen gemeenten, provincies en regio’s actief meegewerkt aan het versterken van de economie. Daarbij zijn tal van onderwerpen en thema’s aan bod gekomen, die ook in meerdere TV-programma’s  door hem zijn gepresenteerd, zoals NOS-Journaal, KRO Brandpunt, NCRV Altijd wat, VARA Kanniewaarzijn, Omroep Brabant en Omroep Gelderland etc. (Zie bijgaande Promofilm)
Veel onderwerpen kunnen behandeld en uitgediept worden tijdens lezingen, symposia en discussiebijeenkomsten.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

• Wat betekent de bevolkingsontwikkeling (ontgroening en vergrijzing) voor de economie van gemeenten?
• Wanneer is een stad en regio aantrekkelijk  als vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijven (en bewoners)?
• Wat zijn de consequenties van de veranderingen in het winkelbestand voor  gemeenten?
• Hoe kunnen gemeenten het beste inspelen op de branchevervaging in de horeca? Wat zijn de trends in de  horeca?
• Hoe kan je een duurzame economische ontwikkeling realiseren voor gemeenten en regio’s?
• Hoe moeten gemeenten en regio’s optimaal  inspelen op vraag en aanbod  van woningen (ook voor specifieke     bewonersgroepen)?
• Hoe kan de creatieve sector (kunst en cultuur) een rol spelen in een vitale lokale/regionale economie?
• Hoe zet je een gemeente en regio op de kaart met professionele Citymarketing en Regiobranding?
• Welke rol kunnen scholen, opleidingen en kennisinstellingen spelen bij versterking van de economie?
• Hoe organiseer je samenwerking tussen de 3 O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) t.b.v.  de economische ontwikkeling?
• Waarom is vernieuwing (innovatie) onmisbaar voor het oplossen van economische problemen?
• Hoe kunnen toerisme en recreatie bijdragen aan een sterke lokale en regionale economie?
• Welke bijdragen leveren Agri-Business Clusters aan een vitaal platteland?
• Wat betekenen de grote veranderingen in de zorgsector voor gemeenten en regio’s?
• Hoe moeten gemeenten samenwerken of fuseren om het noodzakelijke schaalniveau voor toekomstige problemen te realiseren?

De lezingen zijn niet alleen leerzaam, maar bovenal ook onderhoudend en prikkelend. Na afloop zal uw hoofd zowel vol (nieuwe kennis en inzichten) als leeg (humor en entertainment) zijn. Deze praktijk man inspireert om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Thema’s: 

- Economische ontwikkeling van gemeenten, regio’s en platteland
- Winkels in de 21e eeuw: Meer kracht door samenwerking
- Vestigingsplaatsvraagstukken
- Toerisme en recreatie
- Clusters en campusontwikkelingen
- Vergrijzing en economie
- Citymarketing en Regiobranding
- De Creatieve sector
- De zorgsector en economie
- Agribusiness clusters en de biobased economy
- Samenwerken aan een vitale regio
- Agrarische Sector en Plattelandsontwikkeling
- Innovatie in de Agribusiness & Tuinbouwclusters
- Samenwerken met krachtige samenwerkingspartners!