Spreker: Frans Boekema

Economisch ontwikkeling en beleid van gemeenten, regio’s en het platteland

Frans Boekema
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Em. Prof Dr. Frans Boekema is expert in economische ontwikkeling van gemeenten en regio’s. Hij heeft in veel steden, dorpen, regio’s en provincies meegewerkt aan het versterken van de economie en daarbij passend beleid. Daarbij zijn tal van onderwerpen en thema’s aan bod gekomen zoals winkelleegstand, bevolkingsdaling, infrastructuur en mobiliteit, innovatie en nieuwe (duurzame) bedrijvigheid. Hij heeft speciale belangstelling voor de gevolgen van grote internationale veranderingen zoals Brexit, de Trump-periode, klimaatverandering en de Corona-pandemie. Ook in de grote media heeft hij daarover zijn visie mogen presenteren zoals bij het NOS-Journaal, KRO’s Brandpunt, VARA’s kanniewaarzijn, Omroep Brabant en EenVandaag etc. (zie bijgaande promotievideo).

Frans Boekema focust zich in 2021 onder meer op kennissessies voor gemeenten ten einde ze met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden waar het in de toekomst écht om gaat. In zijn presentatie "Wat komt er op ons af?" gaat hij uit van de kracht van de gemeente ten einde deze te versterken, maar ook op de grote uitdagingen die op iedere gemeente afkomen. Frans Boekema woonde 20 jaar in Geleen en heeft voor de volgende Limburgse gemeenten presentaties gegeven of opdrachten vervuld: Landgraaf, Stein, Heerlen, Maastricht, Venlo(Floriade), Weert, Roermond én veel andere gemeenten in Nederland. Daarnaast heeft hij vele gemeenten in Nederland geholpen met hun strategie.

De lezingen zijn niet alleen leerzaam, maar ook onderhoudend en prikkelend en ze worden bovendien ondersteund door fraai en illustratief beeldmateriaal. Na afloop zal uw hoofd vol (nieuwe kennis en inzichten) alsmede leeg (door humor en entertainment) zijn.

Thema's:

- Economisch ontwikkeling en beleid van gemeenten, regio’s en het platteland
- Traditionele winkels, on-line winkelen en webshops
- Toerisme, recreatie, cultuur en evenementen
- Samenwerking overheid-ondernemers-onderwijs in een vitale regio
- Citymarketing; hoe zet ik mijn plaats op de kaart?
- Vestigingsplaatsvraagstukken.
- Vergrijzing, ontgroening en krimp van de bevolking
- Plattelandsontwikkeling en kleine woonkernen en de agrarische sector
-  Mobiliteit, verkeer en vervoer en bereikbaarheid
- Innovatie als aanjager van de economie