Spreker: Herman Pleij

Op zoek naar de Nederlandse identiteit

Herman Pleij
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Jarenlang waren vier Amsterdamse wereldmusea wegens verbouwing gesloten. Dat vond iedereen stom. Maar niemand kon er iets aan doen – ‘daar ga ik niet over’ is al eeuwenlang het motto van de BV  Nederland. En ze zijn toch weer open? Nou dan. Toch is Nederland juist door gebrek aan leiderschap en zwak centraal bestuur al meer dan vijf eeuwen ongekend welvarend. De horizontale samenleving nodigt ieder uit het zijne van alles te zeggen, wat resulteert in een enorme ideeënrijkdom. We zijn ook uitermate bedreven geraakt in het bereiken van compromissen en draagvlakken. Maar spruiten zulke gedragsvormen vanzelf voort uit de nederzettingsgeschiedenis of zijn ze door ons gecreëerd? Het poldermodel komt toch niet uit de lucht vallen? En gaat het eigenlijk nog wel goed? Traag bestuur, veel regels, ontduiken van verantwoordelijkheid, managementcultuur, gebrek aan coördinatie en controle op de uitvoering van beleid dreigen ons welvaartsmodel te smoren. Een verkenning van de cultuurhistorische achtergronden kan meer inzicht geven. Of maakt iedereen dat zelf wel uit?

Herman Pleij was hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 verscheen van hem Moet kunnen / op zoek naar de Nederlandse identiteit. Herman Pleij heeft een bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming.

Zijn verhalen zijn herkenbaar, verrassend, onthullen wat ons beweegt en werken altijd op de lachspieren. Hermans Pleij is een veel gevraagde gast bij praatprogramma's op radio en tv. Zijn keurmerk op tv is om op een bevlogen manier actuele zaken aan de orde te stellen.

Thema’s:

- Moet kunnen / op zoek naar de Nederlandse identiteit
- 100 jaar reclame
- Vijf eeuwen welvaart en hoe ziet de 21e eeuw eruit?
- Kenmerken van het Nederlandse ondernemerschap
- Onderwijs en opvoeding
- Kunst moet liegen

Talen:

Videos: