Spreker: José Boschman

Waardengedreven leiderschap

José Boschman
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

José geeft leiding aan verandering vanuit haar moreel kompas. Vanuit de drijfveren ‘zien en gezien worden’ heeft zij een multiculturele school, die aan de afgrond stond, weten te veranderen in een levensvatbare waardengedreven gemeenschap die anderen inspireert. In het wankelende Gerrit Rietveld College, aan de rand van het Utrechtse-Overvecht, trof zij als 7de rector in 6 jaar tijd haar ultieme uitdaging. Haar verhaal over o.a. deze schoolontwikkeling neemt je mee op weg ‘van repressie naar respect en tolerantie; van reageren uit macht naar acteren vanuit gezag’.  
De enige brede scholengemeenschap in de stad Utrecht werd, naast de twee categorale gymnasia, de populairste school van Utrecht. En …. is dat nog steeds. PR-campagnes waren daar niet voor nodig, het kompas van de school straalde van binnen naar buiten uit.

Waardengedreven leiderschap ziet zij als anker voor de ontwikkeling van individuen, groepen en organisaties. Vanuit diverse opleidingen en haar brede ervaring als docent, HR-professional, sectordirecteur, rector, bestuurder en zelfstandige kan zij met aansprekende praktijkvoorbeelden illustreren waartoe waardengedreven leiderschap kan leiden en wat het vergt.

Zij creëerde een team door o.a. confronterende ontmoetingen te organiseren tussen de medewerkers onderling. Door hen uit te nodigen elkaars drijfveren te leren kennen, maar juist ook elkaars vooroordelen, angsten en onmacht te erkennen. Er ontstond ruimte voor kwetsbaarheid en behoefte aan samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Tijdens haar rectoraat heeft de school vanuit een diepgewortelde waardencultuur een stevige onderwijskwaliteit gerealiseerd. Door integraal leiderschap is de school ook weer financieel gezond geworden en is een fantastisch nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Ontwikkelingen die met een grote betrokkenheid en eigenaarschap van het gehele team, de ouders, leerlingen en schoolpartners tot stand zijn gekomen. De opdracht die José zich had gesteld was volbracht.

Tijd voor een nieuwe uitdaging: een PO-stichting met scholen in Utrecht Overvecht en Tuindorp Oost. In het PO begint immers het pad waarover kinderen lopen naar een kansrijke waardenvolle toekomst. Hoe kun je in de rol van bestuurder betekenisvol zijn voor deze jonge kinderen, voor de   schoolteams en hun directeuren? Hoe jonger kinderen zich ‘gezien voelen en leren de ander te zien’, des te meer wordt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen gevoed. Vandaar uit kunnen zij zich verbinden met de omgeving, zelfstandig keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk positief aan de wereld bijdragen.

Momenteel ondersteunt José onder andere (onderwijs)organisaties op hun weg naar kansrijke gemeenschappen. Haar passie voor leren en ontwikkelen en haar geloof in waardengedreven leiderschap en krachtige (multiculturele) scholen blijven onverminderd sterk.

Hierbij de link naar de video.

Thema’s:

- Waardengedreven leiderschap
- Integraal leiderschap
- Leren en ontwikkelen

 

Talen:

Ook andere sprekers over: