Spreker: José Boschman

Zien en gezien worden: de pijlers van een succesvolle multiculturele school

José Boschman
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

José geeft leiding aan verandering vanuit een moreel kompas. Vanuit de drijfveren ‘zien en gezien worden’ heeft zij laten zien dat een multiculturele school als afspiegeling van de samenleving niet alleen levensvatbaar kan zijn, maar inspireert. Als het in een kleine scholengemeenschap lukt, waarom dan niet in de brede samenleving?

Haar verhaal over de schoolontwikkeling van het Utrechtse Gerrit Rietveld College en geloof in voorbeeldgedrag, neemt je mee op de weg ‘van repressie naar respect en tolerantie; van reageren uit macht naar acteren vanuit gezag’.

Als docente Lichamelijke Opvoeding ontwikkelde zij al een scherp observatievermogen wat haar handvatten bood in het begeleiden van kinderen. Welke bewegingsruimte kan en durft een kind, een mens, aan? Wat stimuleert hem of haar tot zelfvertrouwen en bewegingsvrijheid? Waarom en wanneer hapert persoonlijke ontwikkeling? Wanneer durf je en kun je op de ander en jezelf vertrouwen?

Na meerdere opleidingen op het gebied van onderwijs, HR en leiderschap ontwikkelde zij haar eigen aanpak. Niet richten op systemen, maar op een waarden gedreven cultuur. Op lef en moed, op geloof in de ander en durven verantwoordelijkheid aan de ander te geven. In het wankelende Gerrit Rietveld College, aan de rand van het Utrechtse-Overvecht, trof zij als 7de rector in 6 jaar tijd haar ultieme uitdaging. Er was in haar ogen niets te verliezen, alles te winnen.

Zij creëerde een team door confronterende ontmoetingen te organiseren tussen de medewerkers onderling. Door hen uit te nodigen elkaars drijfveren te leren kennen, maar ook elkaars vooroordelen, angsten en onmacht te erkennen. Er ontstond ruimte voor kwetsbaarheid en behoefte aan steun en samenwerking. Zo groeide eigenaarschap en gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar en de leerlingen, voor de school als geheel.

Het groeiende positieve teamgedrag verspreidde zich langzaam maar gestaag als een olievlek door de hele school, bereikte de leerlingen. De focus op wat goed onderwijs inhield voor deze multiculturele groep leerlingen ontstond als een vanzelfsprekend gevolg. Als rector was het iedere minuut van de dag voorbeeldgedrag laten zien. In elk contact, individueel of groep, naar leerlingen of medewerkers, ouders en externe partners. Consistent, duidelijk, vriendelijk, respectvol, maar volhardend, met waar nodig grenzen stellend.

Binnen twee jaar tijd veranderde de school van een onveilige in een veilige, maar ook uitdagende gemeenschap met een goede onderwijskwaliteit. Het Gerrit Rietveld College was voor 8ste groepers uit het PO aanvankelijk een derde keuze school. Met name leerlingen stroomden in die op de populaire meer categorale scholen geen plek konden bemachtigen. Binnen 2 jaar stonden nieuwe leerlingen in de rij om toegelaten te worden tot de brugklas. PR-campagnes waren daarvoor overbodig, de kracht en het kompas van de school straalde van binnen naar buiten uit.
 
De enige brede scholengemeenschap in de stad Utrecht, toen nog gehuisvest in een aftakelend schoolgebouw, werd naast de twee categorale gymnasia de populairste school van Utrecht. En …. is dat nog steeds. De waarden gedreven cultuur is diep geworteld, zit in de aderen van het team.

In de 5,5 jaar van haar rectoraat is de school weer financieel gezond geworden en is een fantastisch nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Ontwikkelingen die met een grote betrokkenheid en eigenaarschap van het gehele team, de ouders, leerlingen en schoolpartners tot stand zijn gekomen. De opdracht die José zich had gesteld was volbracht.

Tijd voor een nieuwe uitdaging: een kleine PO-stichting met twee scholen in Utrecht-Overvecht en één in Tuindorp Oost. In het PO begint immers het pad waarover kinderen lopen naar een kansrijke toekomst. Hoe kun je in de rol van bestuurder betekenisvol zijn voor deze jonge kinderen, voor deze drie schoolteams en hun directeuren? Hoe jonger kinderen zich ‘gezien voelen en leren de ander te zien’, des te meer wordt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen gevoed. Van daar uit kunnen zij zich verbinden met de omgeving, zelfstandig keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk positief aan de wereld bijdragen.

Na haar periode als bestuurder kiest José er nu voor om andere onderwijsorganisaties te ondersteunen en begeleiden op hun weg naar kansrijk onderwijs. Haar passie voor waarden gedreven onderwijs en haar geloof in krachtige multiculturele scholen blijven na al die jaren onverminderd sterk.

Hierbij de link naar de video.

Thema:

- Zien en gezien worden: de pijlers van een succesvolle multiculturele school

 

Talen:

Ook andere sprekers over: