Spreker: Kees Boele

Onderwijsheid

Kees Boele
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Kees Boele studeerde economie (Erasmus Universiteit Rotterdam) en filosofie (Vrije Universiteit Amsterdam) en promoveerde in 1995 aan de EUR op een macro-economisch onderwerp. Begin 2013 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in de theologie. Later verscheen het boek ‘Geloof in de markt’. Samen met anderen schreef hij ‘De terugkeer van de mens – Essays over waarden en normen’. Hij publiceert regelmatig over onderwijsgerelateerde onderwerpen en houdt vaak voordrachten en lezingen, over diverse onderwerpen, waarin ernst en luim steevast gepaard gaan. Hij was actief als docent en accountmanager aan de International Business School van de Hogeschool Brabant en als opleidingsmanager Commerciële Economie. Hij verzorgde diverse modules in de opleiding Master of Arts in Financial Planning (MFP). Tevens gaf hij gastcolleges aan de Western Carolina University in de Verenigde Staten en de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Ook werkte hij een periode voor Twijnstra Gudde Management Consultants. Sinds 2004 is hij actief als voorzitter van het  College van Bestuur op de Christelijke Hogeschool Ede. Deze school werd vele malen gekozen tot de beste Hogeschool van Nederland. Per 1 december 2012 is hij de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur  van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

In 2015 werd zijn boek Onderwijsheid zeer goed ontvangen. Hierin beschrijft hij hoe jong en oud overstelpt worden  met informatie. Menigeen lijdt aan ‘infobesitas’. We proberen het met informatietechnologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het namelijk op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Onderwijsmensen, meent Kees Boele, moeten daarom weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan volgens hem echter alleen als leidinggevenden hun school echt school laten zijn in plaats van een bedrijf. Niet de managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de atmosfeer.

Thema’s:

- Onderwijsheid
- Leiding geven… Wat is Wijsheid?
- Beleggen… Wat is wijsheid?
- Hoe onderwijs weer onderwijzen kan worden
- Nederlanders… Door de ogen van buitenlanders
- Corporate Governance
- Ethiek als strategie
- Feestredes