Spreker: Kees Boele

Onderwijsheid

Kees Boele
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Kees Boele studeerde economie (Erasmus Universiteit Rotterdam) en filosofie (Vrije Universiteit Amsterdam). Hij promoveerde in 1995 aan de EUR op een macro-economisch onderwerp. Begin 2013 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in de theologie. Hij publiceert regelmatig over onderwijsgerelateerde onderwerpen en houdt vaak voordrachten en lezingen, over diverse onderwerpen, waarin ernst en luim steevast samengaan. Hij was actief als docent en accountmanager aan de International Business School van de Hogeschool Brabant en als opleidingsmanager Commerciële Economie. Hij verzorgde diverse modules in de opleiding Master of Arts in Financial Planning (MFP). Tevens gaf hij gastcolleges aan de Western Carolina University in de Verenigde Staten en de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Ook werkte hij een periode voor Twijnstra Gudde Management Consultants. Sinds 2004 was hij actief als voorzitter van het College van Bestuur op de Christelijke Hogeschool Ede (vele malen gekozen tot de beste Hogeschool van Nederland). Van 2012 tot begin 2020 was hij voorzitter van het College van Bestuur  van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In april 2020 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen.

In 2015 werd zijn boek Onderwijsheid zeer goed ontvangen (derde druk 2016). Hierin beschrijft hij hoe de jonge generatie (net als de oudere) lijdt aan ‘infobesitas’. We proberen het met informatietechnologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het namelijk op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Onderwijsmensen, meent Kees Boele, moeten daarom weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan volgens hem echter alleen als leidinggevenden hun school echt school laten zijn in plaats van een bedrijf. Maar hoe doe je dat? Daar heeft Kees Boele zelf veel ervaring mee en daarover heeft hij inmiddels vele spreekbeurten gehouden, zowel voor docenten als leidinggevenden en toezichthouders. Hij inspireert, prikkelt en daagt uit.

Thema’s:

- Onderwijsheid. Hoe onderwijs weer onderwijzen kan worden
- Leiding geven in het onderwijs… Wat is Wijsheid?
- Feestredes