Spreker: Klaas van Egmond

Een vorm van beschaving

Klaas van Egmond
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Prof ir N.D. (Klaas) van Egmond heeft in Wageningen levensmiddelentechnologie gestudeerd. In 1972 is hij begonnen als milieuonderzoeker op het gebied van luchtverontreiniging en heeft gepubliceerd op het gebied van monitoring en modellering van luchtkwaliteit van lokale tot Europese schaal. Vanaf 1988 was als directeur Milieu verantwoordelijk voor het RIVM-mileuonderzoek als geheel. Van 2004 tot 2008 was hij directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), dat het kabinet op het gebied van milieu-, natuur- en duurzaamheidvraagstukken adviseerde.

Sinds 1 januari 2008 is Klaas van Egmond full time faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In de daaraan voorafgaande periode was hij als bijzonder hoogleraar Milieukunde reeds aan de UU verbonden. Hij is tevens adviseur van de Triodos bank.  Daarnaast vervult hij verschillende bestuursfuncties ondermeer als voorzitter van de Adviesraad van het KNMI en als bestuurslid van het NatuurCollege. Eind 2011 heeft de Vereniging van Milieuprofessionals, de VVM, hem de Rachel Carson Oeuvreprijs toegekend.

Na zich decennia lang te hebben verdiept in de technische kanten van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek houdt Klaas van Egmond zich in toenemende mate bezig met de culturele kanten van het vraagstuk. Hij heeft daarover recent een boek gepubliceerd onder de titel ‘Een Vorm van Beschaving’.

Thema:

- Een vorm van beschaving