Spreker: Léon de Caluwé

Leidinggeven aan daadkrachtige veranderingen

Léon de Caluwé
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Léon de Caluwé is senior partner bij Twynstra Gudde, management consultants te Amersfoort en hoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als praktiserend organisatie-adviseur in alle denkbare sectoren en branches van de samenleving. Hij heeft een uitgebreide lijst van publicaties, is gepromoveerd op een onderwerp uit de veranderkunde en doet onderzoek naar effecten van advieswerk.

Zijn expertisegebieden zijn: veranderkunde, gaming en advieskunde. Veranderkunde is een vakgebied dat zich bezighoudt met veranderings-processen. De zogenaamde kleurentheorie (een overzicht van veranderkundige denkbeelden) is erg populair.

Gaming is een groep van interventies die erop zijn gericht om deelnemers, meestal in een groepssetting, in een krachtige (gesimuleerde) leeromgeving leerervaringen te laten opdoen. Daarbij worden denken en doen sterk met elkaar verbonden en worden de leerervaringen gericht op de dagelijkse praktijk.
Advieskunde bestudeert de rollen, interventies en effecten van organisatie-adviseurs en geeft aanwijzingen voor de praktijk van deze adviseurs.

Léon de Caluwé heeft een uitgebreide lijst van publicaties. Hij ontving meerdere professionele prijzen voor zijn werk.

Thema’s:

- Leidinggeven aan daadkrachtige veranderingen
- Gaming: van denken naar doen