Spreker: Maarten Zweers

Het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld

Maarten Zweers
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Zijn voordrachten zijn een unieke combinatie van rationaliteit, bevlogenheid en emotionele verdieping mede door de prachtige muzikale fragmenten, waarmee hij zijn betoog onderbouwd.

Maarten Zweers is een begenadigd spreker, die zijn gehoor van begin tot eind in de ban van zijn betoog houdt. Hij dwingt zijn toehoorders tot wat hij noemt consequent abstract logisch doordenken. Daardoor komt hij tot bevrijdende, nieuwe gedachten, die dan ineens ook wonderbaarlijk blijken aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van het leven en heel veel nieuwe ontwikkelingen in onze wereld.

Maarten Zweers is ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische en muzikale werken van onze cultuur.

In zijn presentatie Het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.

Thema’s:

- Het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld
- Wat is de diepere oorzaak van al die brandhaarden, hun samenhang en waar zullen ze toe leiden? Duo-presentatie met Jaap van Deurzen.