Spreker: Peter-Paul Verbeek

De grens van de mens: over de mens en technologie

Peter-Paul Verbeek
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Peter-Paul Verbeek (1970) is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor aan Aalborg University, Denemarken. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie. In het Nederlands publiceerde hij onder andere Op de Vleugels van Icarus (2013), De Grens van de Mens (2011) en De Daadkracht der Dingen (2000); in het Engels onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (2011) and What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (2005).

Verbeek is voorzitter van de World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) van UNESCO en lid van de Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO, het bestuur van het Rathenau Instituut, de Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW), de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (KNAW) en de Raad van Toezicht van TNO. Van 2010 tot en met 2012 bekleedde hij de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft; in 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology.

In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de bemiddelende rol van technologie in kennis, moraal en metafysica ('Theorizing Technological Mediation'). In 2008 ontving hij een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie ('The Boundaries of the Human'); in 2004 een VENI subsidie om de morele lading van technologie te onderzoeken ('The Morality of Technology'). 

Verbeek is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (KHMW). In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek (KU Leuven), in 2016 de World Technology Award in Ethics (World Technology Network).

De bevlogen Peter-Paul Verbeek wordt wereldwijd gezien als een van de meest trendsettende sprekers rond mens en technologie.

 

Ook andere sprekers over:

Videos: