Spreker: Peter-Paul Verbeek

De grens van de mens: over de mens en technologie

Peter-Paul Verbeek
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en co-director van het DesignLab van de Universiteit Twente. Tevens is hij vice-decaan van de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences. Hij is lid van de redactieraad van het tijdschrift Philosophy & Technology en redacteur van Tijdschrift voor Filosofie en SATS. Journal for Northern Philosophy.

Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, om daarmee bij te dragen aan filosofische theorievorming, ethische reflectie, en technologische ontwerppraktijken. In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de rol van technologie in kennis, moraal en metafysica. In 2008 ontving hij een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie; in 2004 een VENI subsidie om de morele lading van technologie te onderzoeken.

Hij publiceerde onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things(University of Chicago Press 2011) en What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (Penn State University Press 2005). In het Nederlands verschenen Op de vleugels van Icarus (Lemniscaat, 2014), De Grens van de Mens (Lemniscaat, 2011) en De Daadkracht der Dingen (Boom, 2000).

Van 2010 tot en met 2012 bezette Verbeek de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft. In het najaar 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Tussen 2011 en 2013 was Verbeek voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Tussen 2013 en 2015 was hij president van de Society for Philosophy and Technology. Verbeek is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek.

Ook andere sprekers over:

Videos: