Spreker: Willem Vermeend

Internet of Things

Willem Vermeend
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Willem Vermeend is ondernemer en investeerder op het terrein van het internet. Daarnaast is hij als hoogleraar Economie 4.0 verbonden aan de Open Universiteit en maakt hij deel uit van de nationale stuurgroep Smart Industry, de stuurgroep toekomstverkenning Big Data. Willem is tevens commissaris bij verschillende bedrijven en auteur van economische, fiscale en financiële bestsellers. In de periode 1994-2002 was hij staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een van de belangrijkste trends rondom digitalisering is het ontstaan van het Internet of Things. Het gaat om de opkomst van apparaten en voorwerpen die met het internet worden verbonden en op die manier met elkaar en met mensen kunnen communiceren. Deze ‘dingen’ zoals machines en producten worden met elektronica ‘slim’ gemaakt, zodat ze op allerlei terreinen digitale contacten kunnen leggen en waardevolle gegevens kunnen verzamelen. Verwacht wordt dat er wereldwijd in 2020 zo’n 25 miljard IoT-apparaten met het internet zijn verbonden. Op dit moment gaat het nog ‘slechts’ om circa 5 miljard slimme objecten.

Door het IoT ontstaat er een wereldomvattend ecosysteem van digitale verbindingen dat ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen heeft. Vooral op het beleid en de businessmodellen van ondernemingen zal IoT een enorme impact hebben. Tegelijk biedt het ongekende mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten.

In deze presentatie verkent Willem Vermeend de revolutie van het Internet of Things. Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe internetontwikkelingen en de gigantische impact op onze maatschappij en economie. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk maken de auteurs duidelijk dat iedereen op enigerlei wijze met IoT te maken krijgt. Willem geeft ook tips aan ondernemers, start-ups, onderwijsinstellingen en overheden om met IoT-toepassingen bedrijfsprestaties te verbeteren.

Thema’s:

- Hoe staat ons land er voor?
- Internet of things / Technologie die de wereld op zijn kop gaat zetten