Spreker: Wim Bens

Anders-denken

Wim Bens
Prijs indicatie: Op aanvraag
Vrijblijvende offerte

Wim E.J.M. Bens studeerde Wiskunde en Informatica / Bedrijfskundige Informatica aan de TU Eindhoven, waar hij in 1988 afstudeerde. Na zijn afstuderen vervulde hij van 1988 tot 2012 diverse sleutelposities. Hij was 9 jaar hoofd van de (verzelfstandigde) afdeling ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam en oprichter en algemeen directeur van de commerciële organisatie van de Business School Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit Holding. Wim was bijna drie jaar oprichter en kwartiermaker van de TU/e Holding en werkmaatschappijen en ruim 3 jaar Principal Consultant en Managing Partner van management consultancy bedrijf Multimedia Skills. Hij was ruim 4 jaar (mede-)oprichter en algemeen directeur van Media Plaza in Utrecht en was 5 jaar als oprichter en directeur van de Brainport High Tech en Design Incubator Incubator3+ betrokken bij enkele honderden startende bedrijven en was hij parallel oprichter en directeur kennisvalorisatie aan de TU Eindhoven voor het TU/e Innovation Lab.

Van oktober 2009 tot juni 2012 was hij oprichter en algemeen directeur van het Nationale Technologische Top Instituut, Dinalog, het Dutch INstitute for Advanced LOGistics te Breda en kwartiermaker en programmamanager van de Logistieke Open Innovatie Campus. Dinalog is met een projectenportefeuille van over de 100 miljoen uitgegroeid tot het toonaangevende Europese topinstituut voor toegepaste R&D op het vlak van Logistiek en Supply Chain Management.

Sinds 1996 is Wim Bens al actief als zelfstandig (organisatie-)adviseur en interim manager en staat hij vooral bekend als iemand die anders kijkt en denkt, out of the box en buiten de lijntjes. Als ondernemer, bouwer en innovator is hij altijd bezig met vernieuwing. Daarbij houdt hij zich met name bezig met vraagstukken op ondernemerschap, technologie & nieuwe media, open innovatie & new business development en commerciële strategie ontwikkeling.
Daarnaast vervulde en vervult Wim diverse nevenfuncties, bestuursfuncties en commissariaten of toezichthoudende functies, is hij actief als trainer, dagvoorzitter en gastspreker en is hij coach en adviseur op management-/ bestuursniveau voor industriële bedrijven, kennisinstellingen en bij het oprichten van kleine ondernemingen.

Thema’s:

- Anders-denken, buiten de lijntjes kleuren, durven te ondernemen
- Ondernemen in de digitale maatschappij
- Open innovatie door samenwerking
- Ondernemerschap en innoveren
- Commerciële strategie en CRM in praktijk
- Integraal Logistiek en Supply Chain Management