Hedendaagse handelsoorlogen

Spreker: Ben Bot
Ben Bot
  • -
Spreker: Bernard Hammelburg
Bernard Hammelburg
  • -
Spreker: Charles Groenhuijsen
Charles Groenhuijsen
  • -
Spreker: Fred Sengers
Fred Sengers
  • -
Spreker: James Kennedy
James Kennedy
  • -
Spreker: Maarten van Rossem
Maarten van Rossem
  • -
Spreker: Mark Eyskens
Mark Eyskens
  • -
Spreker: Max Westerman
Max Westerman
  • -
Spreker: Michiel Vos
Michiel Vos
  • -
Spreker: Robert van de Roer
Robert van de Roer
  • -

In een tijd waarin de Verenigde Staten, China, de EU, maar ook Japan en Zuid-Korea elkaar op handelsgebied in de haren vliegen, is er behoefte aan verdieping en inzichten. Onze sprekers beschouwen het hoogoplopende conflict tussen bijvoorbeeld de VS en China vanuit hun eigen invalshoek: historisch, financieel en politiek. Daarin buigen zij zich over uiteenlopende vragen, zoals:

Hoe kan de EU als 's werelds grootste markt het beste opereren?
Wat als Trump Europese en Nederlandse bedrijven die zakendoen met China wil afstraffen?
Wat als China havens die het in Europa gekocht heeft militair gaat inzetten?
Hoe kan de internationale rol van de Euro worden versterkt?
Welke Nederlandse sectoren en bedrijven worden geraakt door deze handelsoorlog?
Welke EU landen hebben het meest te lijden onder dit conflict?

Vrijblijvende offerte